Belangrijkste Drijfveren En Greatest Practices

De ‘toekomst van werk’ is een veelbesproken onderwerp dat een gevoel van onzekerheid oproept in een wereld die steeds onzekerder wordt en gekenmerkt wordt door steeds snellere technologische ontwikkelingen en verschuivende culturele eisen. De ‘Future of Work’ is een van de megatrends die door ITONICS zijn geïdentificeerd als alomtegenwoordig en impactvol voor bedrijven wereldwijd. Dit artikel onderzoekt de belangrijkste factoren die de toekomst van werk bepalen en put uit de ervaringen van enkele van onze klanten. Bovendien schetsen we hoe u tendencies en opkomende technologieën die related zijn voor uw bedrijf kunt identificeren en volgen om nieuwe kansen te ontdekken.

3 Sleutelfactoren Die De Toekomst Van Werk Bepalen

1. Flexibiliteit Op De Werkplek

Na de lockdowns die vereist waren door de wereldwijde pandemie van COVID-19 in 2020, moesten organisaties snel schakelen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Fast-forward naar de post-pandemische wereld, waar modellen voor werken op afstand, hybride en flexibel werken die tijdens de pandemie zijn geïntroduceerd, de standaardpraktijk op de werkplek zijn geworden, evenals een belangrijke aanjager van de megatrend van de toekomst van werk en een middel om toptalent aan te trekken.

In tegenstelling tot tendencies op de werkplek zoals ‘grote berusting’ en ‘rustig stoppen’, is flexibiliteit op de werkplek een gewild voordeel geworden voor werknemers die de balans tussen werk en privéleven willen verbeteren. Evenzo kunnen werkgevers profiteren van het aanbieden van flexibele werkregelingen door meer loyaliteit, beter personeelsbehoud en de mogelijkheid om toptalent aan te trekken in zeer competitieve banenmarkten. Volgens de Gartner 2021 Digital Work Experience-enquête, zei 43% van de respondenten dat flexibele werktijden hen hielpen om een ​​hogere productiviteit te bereiken. Flexibiliteit op de werkplek kan nog meer waarde toevoegen aan werkgevers door diversiteit, productiviteit en werknemersbetrokkenheid te verbeteren, wat bijdraagt ​​aan een samenhangende cultuur op de werkplek die concurrentievoordeel ondersteunt en een duurzame toekomst stimuleert.

Trend: Nieuwe Talentstrategieën

Nieuwe talentstrategieën is een groeiende pattern die leiders op het gebied van human assets (HR) beïnvloedt. Het waarborgen van toekomstige groei en concurrentievoordeel op de lange termijn betekent het navigeren door een steeds groter wordende vaardigheidskloof, een personeelsbestand van meerdere generaties, diversiteit en gelijkheidsvereisten, terwijl we strijden om het expertise dat nodig is om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid. Met research die schatten dat de werkplek tegen 2030 een vaardigheidskloof van meer dan 85 miljoen mensen zou kunnen weerspiegelen, zijn organisaties genoodzaakt verschillende strategieën te onderzoeken om een ​​potentieel tekort aan kritieke vaardigheden te verminderen.

In Actie: Hoe O2 Telefónica Reageert Op Verandering Door Middel Van Innovatie

Als onderdeel van strategische inspanningen om hun organisatie toekomstbestendig te maken, koestert ITONICS-klant o2 Telefónica actief innovatie als onderdeel van de bedrijfscultuur. Onze Innovatie Rockstars podcastaflevering met Vera Betz, HR Digital Transformation Manager bij o2 Telefónica Germany, schetst hoe hun HR-gedreven innovatiebenadering werknemers in staat heeft gesteld om samen in de hele organisatie nieuwe ideeën te ontwikkelen. Vera benadrukt dat “Innovatie wordt niet gedaan door één bedrijfsonderdeel; innovatie wordt door iedereen gedaan”, een gevoel dat van belang is voor het toekomstige succes van elke organisatie.

De alomtegenwoordige innovatiecultuur van o2 Telefónica heeft een startup-versneller voortgebracht die al meer dan tien jaar een springplank is voor startups. Innovatie-ervaringsgebieden met verschillende use-cases zijn overal in de organisatie te vinden, wat bewijst dat innovatie een integraal onderdeel is van de bedrijfscultuur. Innovatie benutten vanuit een HR-perspectief betekent het creëren van een raamwerk waarin mensen verbinding kunnen maken, synchroniseren en effectief kunnen samenwerken om de groei van de organisatie en het creëren van klantwaarde te waarborgen.

ITONICS is een vertrouwde accomplice van o2 Telefónica, dat het ITONICS Innovation OS blijft omarmen als een weg naar gezamenlijke innovatie. Met onbeperkte toegang tot de nieuwste tendencies en technologieën en duizenden signalen en inspiraties die beschikbaar zijn in het ITONICS Innovation OS, zorgt o2 Telefónica ervoor dat beslissingen worden genomen met de greatest beschikbare informatie.

2. AI Op De Werkvloer

De lancering van OpenAI’s ChatGPT eind 2022 gaf een eerste blik op het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI). Het gaf aan dat de implicaties voor AI op de werkplek niet langer aan de horizon liggen. Met het vermogen van ChatGPT om code te schrijven en verhalen te vertellen, kan de introductie van AI op de werkplek worden geprezen als de belangrijkste technologische disruptor op de arbeidsmarkt sinds het industriële tijdperk. De toenemende automatisering van routinetaken en de groei van AI-mogelijkheden kunnen waarschijnlijk leiden tot banenverlies in alle sectoren, terwijl er nieuwe soorten geschoolde banen zullen worden gecreëerd. Vroeger werden banen in de productielijn als het meest bedreigd door automatisering, maar het vermogen van generatieve AI om nieuwe inhoud te creëren heeft het potentieel om een ​​breed scala van industrieën te transformeren. De creatieve kracht van generatieve AI-tools in de handen van meer individuen zou de aard van het werk kunnen veranderen en bijdragen aan de exponentiële groei van de gig-economie, die waarschijnlijk nog zal worden versterkt door het recente ontslag van grote aantallen werknemers in de technologie-industrie .

Met de opkomst van AI konden individuen en organisaties zich richten op bijscholing door AI-tools te integreren in hun dagelijkse taken. Veel grote bedrijven hebben al aanzienlijk geïnvesteerd in het trainen van hun personeel op het gebied van digitalisering, data-analyse, machine studying, robotica, leiderschapsvaardigheden en agile methodologie – een reeks vaardigheden die geschikt zijn voor de toekomst.

Technologie: Creatieve AI

Creatieve AI omarmt de democratiserende mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Door bekwame capaciteiten toegankelijk te maken voor een breder publiek, kan AI individuen in staat stellen om op een zinvolle manier deel te nemen aan de economie.

In Actie: Hoe ERGO AI Gebruikt Om De Klant Centraal Te Stellen

Onze Innovatie Rockstars podcastaflevering met Dr. Sebastian Kaiser, Head of Machine Learning bij ERGO, ontkracht de mythe dat machine studying zaken onpersoonlijk maakt. Hij deelt hoe ze AI gebruiken om repetitieve taken bij ERGO te elimineren, zodat werknemers zich kunnen concentreren op klantenservice en het opbouwen van waardevolle relaties. Bij ERGO is de primaire use-case voor AI het verbeteren van de snelheid van klantcontact, wat gepaard gaat met verdere voordelen van kosteneffectiviteit en meer personalisatie. Sebastian is ondubbelzinnig over het gebruik van AI als enabler en adviseert dat bedrijven zich richten op het goed doen van de dingen. Hij deelt inzicht in hoe de AI-afdeling van ERGO is gestructureerd en gericht op het halen van de meeste waarde uit het crew en voegt eraan toe dat innovatie en digitalisering cruciale eerste stappen zijn voordat AI-gestuurde processen kunnen worden geïmplementeerd.

Met behulp van het ITONICS Innovation OS oefent ERGO proceed vooruitziendheid uit om voorop te blijven lopen op het gebied van innovatie. ERGO gebruikt de ITONICS Insights-tool om te reageren op snel veranderende marktfactoren en om activiteiten van concurrenten te monitoren en te beperken. Om strategische afstemming binnen de organisatie te waarborgen, creëert ERGO jaarlijks trend- en technologieradars in verzekeringen en HR met behulp van deskundige evaluaties. Zo zijn ze ervan verzekerd dat ze related blijven en dat hun medewerkers tevreden zijn.

3. Culturele Vereisten

Er heeft een wijdverbreide verschuiving plaatsgevonden naar het waarborgen van meer diversiteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit (DE&I) op de werkplek. Ontwrichtende technologie, zoals geautomatiseerde cv-screening en apps die algoritmen gebruiken om werk toe te wijzen, kan ofwel discriminerende wervingspraktijken in stand houden of, aan de andere kant, worden gebruikt om werkplekken te transformeren. Onderzoek toont aan dat rechtvaardige werkgevers beter presteren dan hun concurrenten dankzij hogere niveaus van arbeidsvreugde, vertrouwen en betrokkenheid van hun werknemers. Bovendien leidt een investering in DE&I tot een beter behoud van werknemers, wat als een zegen kan worden beschouwd in een zeer competitieve arbeidsmarkt.

Trend: Various Perspectieven

Diverse perspectieven onderzoekt de erkenning van grotere demografische diversiteit op de werkplek. Organisaties die diversiteit omarmen en promoten, kunnen voordelen verwachten, zoals meer innovatie, verbeterde processen, creativiteit en empathie als onderdeel van een meer inclusieve bedrijfscultuur.

Inspiratie: Verzekeringsinventarisatie Van DE&I

De International Association of Insurance Supervisors (IAIS) heeft in december 2022 een inventarisatie gemaakt van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie in de verzekeringssector. In overeenstemming met hun missie om effectief en wereldwijd constant toezicht op de verzekeringssector te bevorderen om eerlijke, veilige en stabiele verzekeringsmarkten voor de bescherming van polishouders en om bij te dragen aan de wereldwijde financiële stabiliteit, erkent de IAIS het belang van DE&I-overwegingen. Een belangrijk probleem bij het aanpakken van DE&I-uitdagingen was het ontbreken van overeengekomen normen of greatest practices, de onzekerheid over welke actie moest worden ondernomen en het ontbreken van een toezichtsmandaat om op te treden. Bij het afwegen van de reputatie- en operationele DEI-gerelateerde risicofactoren, waren enkele resultaten onder meer het verminderen van het risico van groepsdenken door de veiligheid te bieden om te spreken en de besluitvorming te verbeteren, wat uiteindelijk een positieve invloed had op bestuur en risicobeheer.

Het rimpeleffect van de snelle verstoring die het landschap van de toekomst van werk bepaalt, zal meerdere implicaties hebben voor organisaties en individuen. Flexibiliteit en bewustzijn van opkomende tendencies die van invloed zijn op de toekomst van werk zullen organisaties helpen zich adequaat voor te bereiden om te gedijen in een wereld die duidelijk anders werkt dan vandaag. De toekomst van werk biedt kansen voor organisaties en individuen die bereid zijn nieuwe sociale normen te omarmen, nieuwe vaardigheden te leren en steeds bedrevener te worden in technologie.

Identificeer En Volg Opkomende Tendencies En Technologieën Die Related Zijn Voor Uw Bedrijf

De megatrend Future of Work laat zien dat de samenvloeiing van post-COVID-19 werkgedrag, technologische vooruitgang en nieuwe culturele vereisten zal leiden tot een geheel nieuwe manier van werken in de toekomst. Organisaties moeten de verandering aan de horizon zien en erop reageren op een manier die previous bij hun zakelijke behoeften. De door analisten samengestelde en zorgvuldig uitgekozen tendencies en opkomende technologieën die beschikbaar zijn in het ITONICS Innovation OS zijn het perfecte startpunt.

ITONICS Opkomende Technologieën En Tendencies Als Startpakket

De bijna 170 tendencies en opkomende technologieën, samen met duizenden inspiraties – real-world bewijs van innovatie in actie – geven u de strategische voorsprong om te profiteren van keerpuntveranderingen in uw branche. Ons analistenteam kende vooraf gedefinieerde beoordelingen toe aan elke opkomende technologie en pattern op het platform op foundation van verschillende standards (bijv. Potentiële affect, adoptiefase, technologiegereedheidsniveau).

Bovendien hebben onze analisten de tendencies en technologieën gesegmenteerd in verteerbare clusters die verschillende soorten waarde bieden aan gebruikers. Deze bestaan ​​als presets in ons Innovation OS om u te helpen snel informatie te filteren die relevanter is voor verschillende industrieën en megatrends en om drijfveren voor verandering te identificeren die related zijn voor uw bedrijf.

Trendradar voor de toekomst van werk

Megatrends vertegenwoordigen grote verschuivingen die toekomstige verstoringen en veranderingen in verschillende sectoren stimuleren. Op ons platform zie je precies welke tendencies, technologieën en inspiraties bij welke megatrend horen. Deze hebben wereldwijde invloed en vertegenwoordigen aanzienlijke kansen en uitdagingen waarmee de meeste bedrijven nu en in de toekomst waarschijnlijk rekening moeten houden.

Naast digitale transformatie en de noodzaak van duurzaamheid, is de toekomst van werk een van de ITONICS Megatrend-presets en zal deze een cruciale issue blijven bij het bepalen van het succes van bedrijven wereldwijd.

Ga free of charge aan de slag en ontdek de ITONICS Trends en Technologieën op het platform

Hoe Te Beginnen Op Het Platform

ITONICS biedt verschillende collaboratieve enterprise intelligence-tools die uw scouting-, scan- en monitoringactiviteiten kunnen verbeteren. In de onderstaande video leidt onze proceed foresight-expert u door de stappen om uw innovatiereis op het ITONICS Innovation OS een vliegende begin te geven.


Innovation-OS-pp-Header-Mobile

Ga aan de slag met het ITONICS Innovation OS

Ontvang uw gratis demo


Heb je meer tijd?

Source: www.itonics-innovation.com

Leave a Comment