Signaalbewerking | Mensgerichte Verandering En Innovatie

GASTPOST van Teresa Spangler

Als bedrijfsleider is het cruciaal om een ​​futuristische visie te hebben en met optimisme door de wereld van excessive gevolgen te navigeren. Het handhaven van een goede moraal en motivatie binnen de organisatie kan een uitdaging zijn, omdat wereldse gebeurtenissen angst en ongerustheid kunnen veroorzaken. Deze problemen kunnen verergeren bij het navigeren door bedrijfs- of organisatietrauma’s.

“Trends zijn alleen nuttig als we ze door meerdere lenzen bekijken terwijl we door alle zes tijdzones kijken. We moeten trends zien als wegwijzers die de omstandigheden kunnen verlichten die we waarschijnlijk op een bepaald moment in de toekomst zullen tegenkomen, zelfs als die toekomst een eeuw verwijderd is. Of, zoals we binnenkort zullen zien, zo dichtbij als 1,3 lichtseconden.”

Amy Webb, De signalen spreken: waarom de rand van vandaag de mainstream van morgen is

Welke strategieën kunnen worden gebruikt om angst om te zetten in brandstof en deze moeilijke tijden door te komen?

Een effectieve methode is door middel van wat ik ‘signaalbewerking’ noem. Signal crafting houdt in dat je diep in futuristische state of affairs’s duikt. Het creëren van zowel de best-case als de worst-case uitkomsten is een gezonde oefening die inzichten biedt die verder gaan dan uw dagelijkse en zelfs uw jaarlijkse planning. Signal crafting-oefeningen helpen u te anticiperen op toekomstige state of affairs’s van wereldwijde gebeurtenissen, leven te geven en een 360-graden beeld van de omstandigheden te geven. Door deze signaleringsoefeningen uit te bouwen, rust u uw organisatie uit om beter te plannen. Door nog dieper te duiken en verschillende factoren te combineren die niet alleen van invloed zijn op de toekomst van uw bedrijf, maar ook op die van de mensheid, kunnen leiders zich verschillende mogelijke uitkomsten voorstellen en strategische beslissingen nemen op foundation van de meest waarschijnlijke state of affairs’s. Signaaloefeningen bieden in veel gevallen een vooruitziende blik op de toekomst, waardoor angst wordt verlicht en die angst wordt omgezet in brandstof.

Wat zijn de voordelen van signalering bij het plannen voor de toekomst?

 • Signal crafting is een oefening die bedrijven helpt zich voor te bereiden op de toekomst door state of affairs’s te creëren op foundation van verschillende factoren die van invloed zijn op hun branche.
 • Bedrijven moeten zich richten op het afstemmen op signalen van verandering in de wereld, waaronder branchetrends en opkomende technologieën, veranderend consumentengedrag, sociale en culturele verschuivingen, politieke en regelgevende veranderingen en economische omstandigheden.
 • Door verschillende factoren te combineren die van invloed zijn op de toekomst van een bedrijf, kan het zich verschillende mogelijke resultaten voorstellen en strategische beslissingen nemen op foundation van de meest waarschijnlijke state of affairs’s.
 • De oefening helpt bedrijven potentiële risico’s en kansen te identificeren en strategische plannen te ontwikkelen, rekening houdend met verschillende mogelijke uitkomsten.
 • De oefening bevordert samenwerking tussen afdelingen en krijgt meerdere perspectieven.
 • De oefening kan periodiek worden herhaald, waardoor bedrijven zich kunnen aanpassen aan nieuwe signalen van verandering en toekomstgerichte planners en strategen kunnen blijven.

Signal Crafting-oefening

Om de toekomst opnieuw uit te vinden, moeten leiders afgestemd zijn op de signalen van verandering in de wereld. Deze signalen kunnen afkomstig zijn van interne en externe factoren, zoals:

 • Trends in de branche en opkomende technologieën: Bedrijven moeten de traits in de branche en opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en automatisering, die de branche mogelijk kunnen transformeren, nauwlettend in de gaten houden.
 • Veranderend consumentengedrag: Bedrijven moeten op de hoogte blijven van veranderende consumentenvoorkeuren, zoals een groeiende focus op duurzaamheid en ethische praktijken.
 • Sociale en culturele verschuivingen: bedrijven moeten sociale en culturele verschuivingen bijhouden, zoals veranderingen in de houding ten opzichte van diversiteit en inclusie.
 • Politieke en regelgevende veranderingen: Bedrijven moeten op de hoogte zijn van politieke en regelgevende veranderingen, zoals nieuwe regelgeving rond koolstofemissies en duurzame praktijken.
 • Economische omstandigheden: Bedrijven moeten de economische omstandigheden in de gaten houden en zich voorbereiden op mogelijke veranderingen in de markt, zoals recessies of valutaschommelingen.

Hier zijn vijfentwintig (25) mogelijke signalen van verandering die de wereld in 2035 kunnen beïnvloeden:

 1. Klimaatverandering: De effecten van klimaatverandering zullen naar verwachting ernstiger worden, met vaker voorkomende excessive weersomstandigheden, stijgende zeespiegels en wijdverspreide gevolgen voor ecosystemen en menselijke samenlevingen.
 2. Kunstmatige intelligentie: De ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige-intelligentiesystemen zal een transformerende affect hebben op veel industrieën, waaronder de gezondheidszorg, transport en productie.
 3. Automatisering: Het toenemende gebruik van automatisering in productie, landbouw en andere industrieën zal naar verwachting veel werknemers verdringen, wat aanzienlijke sociale en economische uitdagingen met zich meebrengt.
 4. Internet van dingen: De wijdverspreide acceptatie van verbonden apparaten en sensoren, ook wel bekend als het web der dingen, zal een efficiënter en datagestuurd beheer van alles mogelijk maken, van toeleveringsketens tot energiesystemen.
 5. Energietransitie: De wereld evolueert naar een meer duurzame energiemix, waarbij hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon steeds belangrijker worden en fossiele brandstoffen afnemen.
 6. Ruimteonderzoek: Menselijke verkenning van de ruimte zal versnellen, met meer missies naar de maan, Mars en daarbuiten, evenals de ontwikkeling van commerciële ruimtevaart.
 7. 5G en verder: De uitrol van 5G en andere geavanceerde communicatietechnologieën zullen snellere en betrouwbaardere verbindingen mogelijk maken, wat zal leiden tot nieuwe toepassingen op gebieden als zelfrijdende voertuigen en digital en augmented actuality.
 8. Kwantumcomputers: De ontwikkeling van kwantumcomputing kan doorbraken in cryptografie, medicijnontdekking en klimaatmodellering mogelijk maken.
 9. Synthetische biologie: Vooruitgang in synthetische biologie zal naar verwachting leiden tot nieuwe vormen van landbouw, geneeskunde en materiaalkunde, evenals ethische en regelgevende uitdagingen.
 10. Nanotechnologie: Het vermogen om materialen op nanoschaal te manipuleren kan leiden tot doorbraken op gebieden als energieopslag, geneeskunde en elektronica.
 11. Genbewerking: De mogelijkheid om genen te bewerken kan leiden tot nieuwe behandelingen voor genetische ziekten en verbeteringen in de landbouw, maar het roept ook ethische en regelgevende problemen op.
 12. Virtuele en augmented actuality: Deze technologieën zullen naar verwachting industrieën zoals gaming, leisure, onderwijs en gezondheidszorg transformeren.
 13. Autonome voertuigen: De ontwikkeling van autonome voertuigen kan leiden tot aanzienlijke veranderingen in transport en stadsplanning, maar ook in sectoren als logistiek en scheepvaart.
 14. Cyberbeveiliging: Naarmate meer kritieke systemen verbinding maken met web, zal de dreiging van cyberaanvallen steeds groter worden.
 15. Blockchain: De ontwikkeling van blockchain-technologie kan leiden tot veiligere en efficiëntere financiële transacties en nieuwe toepassingen op gebieden als provide chain administration en stemmen.
 16. Draagbare technologie: De wijdverbreide acceptatie van draagbare technologie, zoals smartwatches en fitnesstrackers, zal naar verwachting meer gepersonaliseerde en datagestuurde gezondheidszorg mogelijk maken.
 17. bioprinten: De mogelijkheid om levende weefsels en organen in 3D te printen, kan een revolutie teweegbrengen in de geneeskunde en leiden tot nieuwe vormen van regeneratieve therapieën.
 18. Verticale landbouw: Het ontwikkelen van verticale landbouwtechnieken kan een duurzamere en efficiëntere voedselproductie in stedelijke gebieden mogelijk maken.
 19. Slimme steden: Het gebruik van sensoren en data-analyse bij stedelijke planning en beheer zal naar verwachting leiden tot efficiëntere en leefbare steden.
 20. Universeel basisinkomen: Het idee om alle burgers, ongeacht hun arbeidsstatus, een gegarandeerd inkomen te bieden, wint terrein als een mogelijk antwoord op de uitdagingen van automatisering en banenverdringing.
 21. Circulaire economie: Het idea van een circulaire economie, waarin afval wordt geminimaliseerd en hulpbronnen worden hergebruikt en gerecycled, wint aan kracht als een duurzamer alternatief voor de traditionele lineaire economie.
 22. Mentale gezondheid: Het groeiende besef van het belang van geestelijke gezondheid zal naar verwachting leiden tot nieuwe behandelingen en interventies en veranderingen in sociale attitudes en beleid.
 23. Verouderende bevolking: Het toenemende aandeel oudere volwassenen in veel samenlevingen zal naar verwachting nieuwe uitdagingen en kansen creëren in de gezondheidszorg, huisvesting en sociale diensten.
 24. Sociale media: De affect van sociale media op de samenleving zal naar verwachting blijven evolueren, met mogelijke veranderingen op gebieden als politiek, privateness en geestelijke gezondheid.
 25. Biometrische authenticatie: Het gebruik van biometrische gegevens, zoals gezichtsherkenning en het scannen van vingerafdrukken, zal naar verwachting meer wijdverbreid worden als authenticatiemiddel op gebieden als financiën, reizen en beveiliging, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over privateness en veiligheid.
 26. Geo-engineering: Naarmate de gevolgen van klimaatverandering ernstiger worden, krijgt het idea van geo-engineering, zoals het beheer van zonnestraling en koolstofafvang en -opslag, aandacht als een mogelijke oplossing om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten, maar het roept ook ethische en ecologische problemen op.

Start de oefening:

 • Richt groups op afstemming op signalen van verandering in de wereld, inclusief traits in de sector en opkomende technologieën, veranderend consumentengedrag, sociale en culturele verschuivingen, politieke en regelgevende veranderingen en economische omstandigheden.
 • Kies een signaal van interesse: elk teamlid kiest 1 signaal per lid
 • Details zijn belangrijk:
  • Wie wordt getroffen?
  • Wat zijn de effecten van deze verandering/development?
  • Hoe voelt het voor mensen?
  • Hoe gaan mensen met elkaar om?
  • Welke affect heeft dit op bedrijven?
  • Welke invloed heeft dit op het politieke klimaat?
  • Ga zo diep als je kunt om je voor te stellen hoe de wereld wordt beïnvloed door dit signaal van verandering.
  • Wat ga je doen? Welke invloed heeft dit signaal op uw wereld/leven/gezin?
  • Ga zo diep als je kunt.
  • Geef aan welke invloed het heeft op uw bedrijf.
 • Stel je het signaal voor, inclusief de particulars hierboven in het state of affairs… wat gebeurt er over 10 jaar vanaf vandaag?
  • Schrijf een futuristisch verhaal over dat signaal. Schrijf over twee verschillende uitkomsten over 10 jaar vanaf nu.
   • Construeer een positief resultaat.
   • Construeer de uitkomst in het slechtste geval.
  • Deel ten slotte uw verhalen, zowel positieve als worstcasescenario’s. Praat hierover en de affect die elk signaal kan hebben op uw bedrijf, op uw mensen, op individuen, omgevingen, overheden, enz.

Bedrijfsteams kunnen state of affairs’s maken op foundation van de categorieën waarmee ze willen werken. De groups kunnen vervolgens hun state of affairs’s aan andere groepen presenteren, waardoor samenwerking tussen afdelingen wordt bevorderd en meerdere perspectieven worden verkregen. De oefening kan periodiek worden herhaald, waardoor bedrijven zich kunnen aanpassen aan nieuwe signalen van verandering en toekomstgerichte planners en strategen kunnen blijven.

Door een reeks state of affairs’s te creëren die potentiële risico’s en kansen identificeren, kunnen bedrijven strategische plannen ontwikkelen die rekening houden met verschillende mogelijke uitkomsten. Hierdoor kan het bedrijf beter voorbereid zijn op de toekomst en zich proactief voorbereiden op verschillende uitkomsten in plaats van te reageren op gebeurtenissen die zich voordoen. De aanpak zorgt ervoor dat u een concurrentievoordeel behoudt, maar bovendien kunt u een kalmering van angst en onrust in de organisatie ervaren. Er komen zoveel voordelen uit deze ene oefening, maar over het algemeen is het een oefening voor toekomstplanning om de organisatie te helpen succes op de lange termijn te behalen.

Afbeelding tegoed: Unsplash

Abonneer u op Human-Centered Change & Innovation WeeklyMeld u hier aan en sluit u aan bij meer dan 17.000 leiders die wekelijks Human-Centered Change & Innovation Weekly in hun inbox ontvangen.

.
Source: bradenkelley.com

Leave a Comment